Về One Touch
Nền tảng học trực tuyến mở đại trà do Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản, được vận hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC nhằm triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các cơ quan truyền thông, báo chí và phổ cập kỹ năng số cho người dân để thực hiện thành công Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Dựa trên quan điểm “Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức” và hướng đến mục tiêu nâng cao kỹ năng số toàn dân, One Touch cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia gắn với mục tiêu phát triển toàn diện Chính phủ số – Kinh tế số – Xã hội số.
Tầm nhìn
Là người dẫn đường tiên phong, tin cậy số 1 trong công cuộc chuyển đổi số toàn dân.
Sứ mệnh
Phổ biến kiến thức, kỹ năng, truyền cảm hứng cho mọi tổ chức và cá nhân, ứng dụng thành công công nghệ số vào cuộc sống, học tập và kinh doanh.
Giá trị cốt lõi
Chính chủ - Chính quy - Cập nhật.
Trở thành thành viên của nền tảng One Touch
One Touch liên tục cập nhật các khóa học nâng cao kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số. Học liệu của các khoá học mang tính thực tế và có khả năng ứng dụng cao, được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành về chuyển đổi số. Chương trình học đa dạng cả về hình thức lẫn nội dung, cho phép học viên có thể tùy chọn tham gia các khóa học trực tuyến hoặc trực tiếp. Bên cạnh đó, One Touch cho phép người học có thể cá nhân hoá lộ trình học tập, xây dựng một chương trình giáo dục phù hợp với nhu cầu và mong muốn của bản thân.
Chương trình Học trực tuyến: Các khóa học được phân theo 3 cấp độ bao gồm các khoá Cơ bản, Trung cấp và Nâng cao. Kho dữ liệu học tập trực tuyến phong phú với các hình thức thể hiện như tài liệu văn bản, slide, ebook, video, audio, các hoạt động tương tác,… Từ đó, học viên sẽ được trải nghiệm những bài học mang tính trực quan cao, phù hợp với mọi không gian và điều kiện học tập.
Chương trình Tập huấn trực tiếp tại địa phương: Các khoá học tập trung sẽ có sự tham gia của đội ngũ các chuyên gia hàng đầu, tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế tại từng địa phương. Bài thu hoạch trên nền tảng One Touch được sử dụng làm công cụ đánh giá kết quả của đợt tập huấn.